FORLØBET

Mulige bivirkninger og komplikationer ved brystforstørrelse (eget fedt tilsat stamceller)

Selv om risikoen er meget lille, kan der opstå komplikationer ved brystforstørrelse (eget fedt tilsat stamceller). Se oversigt over mulige bivirkninger og komplikationer nedenfor.


Asymmetri

Mange kvinder har fra naturens hånd asymmetriske bryster. Ved en brystforstørrende operation kan man i nogle tilfælde reducere denne asymmetri, mens asymmetrien i andre tilfælde forbliver uændret. Selv uden forudgående asymmetri er der en lille risiko for et uens resultat. Det er dog sjældent, at en sådan opstået asymmetri kræver korrektion.


Føleforstyrrelser

Der kan komme følelsesløshed i huden på brystet og i de fedtsugede områder. Følesansen bliver sædvanligvis normal igen i løbet af de følgende 3 - 6 måneder. Der vil dog undertiden være områder, som er meget lang tid om at genvinde en normal følesans, og i sjældne tilfælde bliver føleforstyrrelsen permanent.


Efterblødning

I sjældne tilfælde (under 1 %) kan der inden for det første døgn efter operationen opstå̊ en blødning. Dette kan kræve en ny operation, hvor man sikrer sig, at blødningen stoppes. Efterblødning giver ofte misfarvning i ugerne efter, men det ødelægger ikke det endelige resultat. Alle omkostninger i denne forbindelse dækkes af Aleris.


Infektion

Ved al kirurgi kan der opstå̊ infektion, og selv om dette er yderst sjældent i forbindelse med brystforstørrende kirurgi (under 1%), kan det dog forekomme. Det kræver antibiotikabehandling. Tegn på infektion er rødme, varme, hævelse, dunkende smerter, almen påvirkning og evt. feber. Hvis du ryger, er risikoen for infektion større.


Ujævnheder

Efter en fedtsugning kan der komme ujævnheder i huden. Disse forsvinder ofte i løbet af 6 - 9 måneder, men det kan tage længere tid.


Amning

Der burde ikke være noget i vejen for, at du kan amme efter en fedttransplantation, men skulle du have mistet følesansen i brystvorterne, kan dette besværliggøre amning.