ALERIS COSMETIC SURGERY

Priser: Stemform® BFO (Brystforstørrelse)

Nedenfor finder du Aleris Cosmetic Surgerys vejledende priser på Stemform® BFO(brystforstørrelse). Læs mere om selve behandlingen her.

Brystforstørrende operationer

Beskrivelse Bedøvelse Indlæggelse Pris i DKK
1. Konsultation - plastikkirurgi (obligatorisk) - - 800
Stemform® BFO(Brystforstørrelse) - - 212.000

 

*Alle priser er inklusiv den lovpligtige patientforsikring.

Prisinformation

Priserne er gældende fra 10. august 2023. Priserne er inklusiv moms og tillæg for lovpligtig patientforsikring. Alle priser er vejledende. Prisen kan variere alt efter materialevalg og kompleksitet og fastsættes af speciallægen i forbindelse med konsultationen.

Oversættelse af diagnose, journal e.l. til fremmedsprog faktureres efter regning.

 

Betaling

Beløbet betales ved reservation af operationen. Ved afbud kan hel eller delvis tilbagebetaling i nogle tilfælde finde sted, jævnfør nedenstående.

Afbud uden Afbudssikring

Ved afbud mere end 10 hverdage før den første operation tilbagebetales den fulde behandlingspris kr. 212.000.

Ved afbud mindre end 10 hverdage før første operation tilbagebetales behandlingsprisen fratrukket et gebyr på kr. 5.000. Dvs. at der tilbagebetales kr. 207.000.

Ved afbud efter den første operation (fedtsugningen), men mere end fem hverdage før den anden operation (brystoperationen) tilbagebetales behandlingsprisen fratrukket prisen for fedtsugningen og prisen for stamcelleekspanderingen. Dvs. at der tilbagebetales kr. 73.520.

Ved afbud efter den første operation (fedtsugningen), men mindre end fem hverdage før den anden operation (brystoperationen) gives ingen tilbagebetaling.

Afbud med Afbudssikring

Samtidig med reservation af operationen, kan patienten tegne en Afbudssikring. Afbudssikringen dækker alene ved afbud pga. egen sygdom og kræver forevisning af lægeerklæring fra egen læge. Prisen for Afbudssikringen er kr. 4.900, som skal indbetales samtidig med behandlingsprisen.

Efter tilkøb af Afbudssikring gælder følgende vilkår:

Ved afbud før den første operation tilbagebetales den fulde behandlingspris kr. 212.000. Ved afbud efter den første operation (fedtsugningen) tilbagebetales behandlingsprisen fratrukket prisen for fedtsugningen. Dvs. at der tilbagebetales kr. 183.520.

Uanset om Afbudssikringen kommer i anvendelse tilbagebetales prisen (kr. 4.900) herfor ikke.

CS UNIVERSE

Sign up

Bliv medlem og få adgang til viden, inspiration og en række konkrete fordele.

  • Få værdibevis på kr. 500,- til valgfri plastikkirurgi
  • Gratis forundersøgelser (forud for plastikkirurgi, hvis du efterfølgende får udført operationen og er tilmeldt nyhedsbrevet)
  • Bliv inviteret til events og arrangementer
  • Adgang til CS Universe

Se mere