FORLØBET

Mulige bivirkninger og komplikationer ved et bodylift

Selv om risikoen er meget lille, kan der opstå komplikationer ved et bodylift. Se oversigt over mulige bivirkninger og komplikationer nedenfor.


Nedre kropsløft (belt lipectomi)

Ca. 40 % af de som bliver opereret­ får komplikationer, heraf kræver ca. 5 % en re-operation. Der er 2 ‰ dødelighed­ som følge af blodprop i lungerne.


Korrektion af hængende­ mave

Ca. 15 % af de som bliver opereret får komplikationer, heraf kræver ca. 3 % en re-operation.


Balleløft og ydre lårløft

Ca. 15 % af de som bliver opereret får komplikationer, heraf kræver ca. 3 % en re-operation.


Lår og ryg

Ca 10 % af de opererede får komplikationer, heraf kræver ca 3 % en re-operation.


Korrektion af inderlår

Ca. 30 % af de opererede får komplikationer, heraf kræver ca. 10 % en re-operation.


Øvre kropsløft (upper bodylift)

Risikoen for komplikationer varierer meget afhængig af, hvordan indgrebene kombineres, så du vil få en individuel forklaring.


Brystløft hos kvinder

Ca. 5 % af de som bliver opereret får komplikationer, heraf kræver ca. 2 % en re-operation.


Brystreduktion hos mænd

Ca. 5 % af de som bliver opereret får komplikationer, heraf kræver ca. 1 % en re-operation.


Brystkitelfjernelse hos mænd

Ca. 2 % af de som bliver opereret får komplikationer, heraf kræver < 1 % en re-operation.


Fjernelse af løs hud på overarm

Ca. 10 % af de som bliver opereret får komplikationer, heraf kræver 1 % en re-operation.


Ansigstløft

De tidlige komplikationer er primært blodansamling, og de senere komplikationer er hovedsagelig problemer med arrene. Ca. 5 % af de som bliver opereret får komplikationer, heraf kræver­ halv­delen en re-operation.

En sjælden komplikation til et ansigtsløft er en nervebeskadigelse med en påvirkning af den mimiske muskulatur til følge. Ofte vil en beskadiget nerve vokse sammen igen i løbet af 3 måneder hvorefter muskulaturen vil fungere normalt igen. I meget sjældne tilfælde vil der opstå en permanent nerve­beskadigelse.