FORLØBET

Mulige bivirkninger og komplikationer ved fjernelse af fedtknude

Selv om risikoen er meget lille, kan der opstå komplikationer ved fjernelse af fedtknude. Se oversigt over mulige bivirkninger og komplikationer nedenfor.


Ar

Der kommer altid et ar efter operationen. Det vil i starten være rødt og hævet, men i løbet af nogle måneder bliver det mere blegt (mindre synligt) og fladere.


Føleforstyrrelser og misfarvninger­

Huden omkring arret kan være følelses­løst i flere måneder efter operationen­. Området, hvor fedt­knuden er fjernet, bliver ofte misfarvet med blå og gule mærker i en periode efter operationen. Det skyldes blødninger i underhuden og forsvinder af sig selv igen.


Infektion

I sjældne tilfælde kan der komme infektion i såret. Det kan behandles med antibiotika, men vil betyde for­sinket heling af såret.

Tegn på infektion er rødme, varme, hævelse­, dunkende smerter, almen påvirkning og evt. feber.


Ny fedtknude

Der er en risiko for, at fedtknuden gendanner sig eller at du udvikler nye fedtknuder i samme område.