FORLØBET

Mulige bivirkninger og komplikationer

Selv om risikoen er meget lille, kan der opstå komplikationer ved en operation for slap hud på lår. Se oversigt over mulige bivirkninger og komplikationer nedenfor.


Ar

Arrene efter operationen vil typisk være røde og hævede, men dette fortager sig i løbet af 6 - 12 måneder. Arrene vil med tiden ofte blive smalle og lyse, men hos enkelte kan arrene blive brede og mørkt pigmenterede.


Føleforstyrrelser

Efter operationen er der ofte føleforstyrrelser i operationsområdet. Føleforstyrrelsen forsvinder ofte efter 3 - 6 måneder, men kan hos nogle blive permanente.


Efterblødning

I sjældne tilfælde (under 1%) kan der efter operationen opstå en blødning. Dette kan kræve en ny operation. Efterblødning giver ofte misfarvning i ugerne efter, men ødelægger ikke det blivende resultat. Alle omkostninger i denne forbindelse dækkes af os.


Infektion

Ved al kirurgi kan der opstå infektion, og selv om dette er sjældent i forbindelse med denne operation (under 1%), kan det dog fore­komme Det kræver antibiotika behandling. Tegn på infektion er rødme, varme, hævelse, dunkende smerter, almen påvirkning og evt. feber.

Hvis du ryger eller er overvægtig, er risikoen for infektion større.


Væskeansamling

Der kan opstå væskeansamlinger i operationsområdet. Det forsvinder af sig selv igen. I sjældne tilfælde kan vi vælge at suge det ud med en nål.


Små sår

Hvis huden bliver meget stram, kan der komme små sår eller defekter i sammensyningerne. Disse sår heler ofte i løbet af nogle uger.


Vævsdød

Vævsdød efter operationen er sjældent, men det kan forekomme. Vævsdød betyder, at huden mister sin blodforsyning og dør. Drejer det sig om overfladiske dele af huden, kan det ofte hele ved god sårpleje, men er der tale om dybere vævsskade, må det døde væv skæres bort. Vævsdød rammer oftest overvægtige, rygere og personer med udtalte strækmærker.


Hævelse

Hævelse er almindeligt umiddelbart efter operationen. I meget sjældne tilfælde ses vedvarende hævelse (ødem) formentlig pga. en påvirket lymfedrænage.