FORLØBET

Mulige bivirkninger og komplikationer ved en arkorrektion

Selv om risikoen er meget lille, kan der opstå komplikationer ved en arkorrektion. Se oversigt over mulige bivirkninger og komplikationer nedenfor.


Infektion

Ved al kirurgi kan der komme infektion, og selv om dette er sjældent i forbindelse med et brystløft (under 1%), kan det dog forekomme. Det kræver­ antibiotika behandling.

Tegn på infektion er rødme, varme, hævelse, dunkende smerter, almen påvirkning og evt. feber.

Hvis du ryger eller er overvægtig, er risikoen for infektion større.

Infektionen vil betyde forsinket heling af såret og evt. give et mindre vellykket resultat.


Føleforstyrrelse

Da nogle af de fine nervetråde i huden bliver skåret over, kan der komme lidt nedsat følelse eller ændret følelse omkring såret / arret. Det bliver oftest normalt igen efter 3 - 6 måneder. Enkelte­ gange er det permanent.


Ar

Arrene efter operationen vil typisk være røde og hævede, men dette fortager sig i løbet af 6 - 12 måneder. Arrene vil med tiden ofte blive smalle og lyse, men hos enkelte kan arrene blive brede og mørkt pigmenterede.