FORLØBET

Mulige bivirkninger og komplikationer ved en brystrekonstruktion

Selv om risikoen er meget lille, kan der opstå komplikationer ved en brystrekonstruktion. Se oversigt over mulige bivirkninger og komplikationer nedenfor.


Asymmetri

Vi vil tilstræbe, at brysterene bliver så ens som muligt, men der må forventes asymmetri i en eller anden grad. Mange kvinder har også fra naturens hånd asymmetriske bryster.


Ar

Arret efter operationen vil typisk være rødt og hævet, men det fortager sig i løbet af 6-12 måneder. Arret vil med tiden ofte blive smalt og lyst, men hos enkelte kan arret blive bredt og mørkt pigmenteret.


Følelig brystimplantat

Afhængig af den anvendte teknik vil et brystimplantat være mere eller mindre følelige. Er du meget slank, skal du være opmærksom på, at du eventuelt kan ane protesens kant der, hvor det overliggende væv er tyndest.


Efterblødning

I sjældne tilfælde (under 1%) kan der efter operationen komme en blødning. Dette kan kræve en ny operation, hvor expanderen / protesen fjernes midler­tidigt, og man sikrer sig, at blødningen stoppes­. Herefter lægges expanderen / protesen ind igen. Efterblødning giver ofte misfarvning i ugerne efter, men ødelægger ikke det blivende resultat­.


Infektion

Ved al kirurgi kan der opstå infektion, og selv om dette er yderst sjældent (under 1%), kan det dog fore­komme. Det kræver antibiotika behandling og det kan blive nødvendigt at fjerne ekspander / implantat. Efter minimum 3 måneder kan man påbegynde rekonstruktionen forfra.

Tegn på infektion er rødme, varme, hævelse, dunkende smerter, almen påvirkning og evt. feber. Hvis du ryger eller er overvægtig, er risikoen for infektion større.


Kapseldannelse

Kroppen opfatter altid expander / protesen som et fremmedlegeme og forsøger at afgrænse det med binde­væv. Dette kan hos nogle få (5 - 7%) og føre til et fænomen, som man kalder kapselskrumpning, hvor brystet føles hårdt, og det kosmetiske resultat forringes. Man kender ikke årsagen til, at nogle kvinder udvikler denne kapseldannelse og har ikke mulighed for at forebygge tilstanden. Skulle tilstanden opstå, kan den behandles, men det vil være nødvendigt med en ny operation.


Bristet protese

Silikoneproteser er i dag mekanisk så stærke, at almindelig slitage inden for de første 10 år ikke indebærer risiko for bristning. Undtagelserne er:

  • Hvis der er produktionsfejl
  • Hvis der er sket skade på protesen under operationen
  • Hvis der er opstået kapselskrumpning, så implantaterne folder ind i sit eget hulrum

Hvis en moderne, skærefast silikone­protese brister, bliver silikonen hoved­sageligt indenfor den kapsel, som kroppen har dannet omkring protesen. Reaktionen er derfor typisk­ kun en hævelse og rødme.

Enkelte gange kan en hævet lymfeknude i armhulen antyde, at tilsyneladende normalt protese er bristet.

En MR-scanning vil ofte kunne afgøre, om en protese er bristet. Hvis det konstateres, at en eller begge proteser er bristet, anbefales det at få proteserne fornyet eller fjernet. Der er foretaget megen forskning i kroppens reaktion på silikone, og på nuværende­ tidspunkt har man ikke kunnet påvise nogle varige mén som følge af bristede­ silikoneproteser.

Der er for nylig fundet en mulig sammenhæng mellem brystimplantater og en meget sjælden form for non-Hodgkin lymfom kaldet BIA-ALCL. Risikoen er ekstrem lille, men du skal henvende dig, hvis du oplever hævelse omkring implantatet, hævede lymfeknuder eller andet, som ikke kan relateres til det forventelige forløb efter operationen.