FORLØBET

Mulige bivirkninger og komplikationer ved et direkte øjenbrynsløft

Selv om risikoen er meget lille, kan der opstå komplikationer ved et direkte øjenbrynsløft. Se oversigt over mulige bivirkninger og komplikationer nedenfor.


Følelse

Der kan være følenedsættelse i hoved­bunden efter operationen, men følelsen bliver ofte normal igen med tiden. Hos enkelte er det dog permanent.


Ar

Arrene vil typisk være røde og hævede efter operationen, men er gemt i hårgrænsen. De vil med tiden blive smalle og lyse. Hos enkelte kan der være lidt hårtab i og omkring arrene.


Infektion

Efter al kirurgi kan der komme infektion, men det sker yderst sjældent efter et direkte øjenbrynsløft. Tegn på infektion er rødme, varme, hævelse, dunkende smerter og evt. feber. Hvis du ryger eller er overvægtig, er risikoen for infektion betydeligt forøget.


Blødning

Blødning efter operationen ses sjældent­, men det kan opstå i det første døgn efter operationen og kan være så voldsom, at det kan kræve en operation i fuld bedøvelse for at stoppe blødningen.


Nervepåvirkning

Nerverne til hovedbunden kan være påvirkede og give anledning til permanent nedsat følesans. Desuden er der en lille risiko for beskadigelse af nerven til øjenbryn og pande. Det kan i værste fald betyde, at du ikke vil kunne løfte det ene øjenbryn.