FORLØBET

Mulige bivirkninger og komplikationer ved en operation for mandlig brystudvikling

Selv om risikoen er meget lille, kan der opstå komplikationer ved en operation for mandlig brystudvikling. Se oversigt over mulige bivirkninger og komplikationer nedenfor.


Føleforstyrrelser

Efter operationen er der ofte føle­forstyrrelser i operationsområdet, eventuelt med nedsat følesans i brystvorten. Føleforstyrrelserne forsvinder ofte efter 3 - 6 måneder, men hos enkelte kan det være permanent.


Ar

Arrene efter operationen vil typisk være røde og hævede, men dette fortager sig over en periode på 6 - 12 måneder. Arrene vil med tiden blive smalle og lyse, men hos enkelte kan arrene blive brede og mørkt pigmenterede.


Efterblødning

I sjældne tilfælde (under 1%) kan der efter operationen opstå en blødning. Dette kan kræve en ny operation. Efterblødning giver ofte misfarvning i ugerne efter, men ødelægger ikke det blivende resultat. Alle omkostninger i denne forbindelse dækkes af os.


Infektion

Ved al kirurgi kan der komme infektion, og selv om dette er sjældent i forbindelse med brystformindskende kirurgi (under 1%), kan det dog forekomme. Det kræver antibiotika behandling.

Tegn på infektion er rødme, varme, hævelse, dunkende smerter, almen påvirkning og evt. feber.

Hvis du ryger eller er overvægtig, er risikoen for infektion større.


Vævsdød

Vævsdød efter operationen er sjældent, men det kan forekomme. Vævsdød betyder, at huden mister sin blodforsyning og dør. Drejer det sig om overfladiske dele af huden, kan det ofte hele ved god sårpleje, men er der tale om dybere vævsskade, må det døde væv skæres bort. Vævsdød kan i sjældne tilfælde ramme brystvorten og det farvede parti rundt om brystvorten. I disse tilfælde kan vi genskabe brystvorten med en rekonstruktion, som dog ofte vil være synlig og permanent.

Vævsdød rammer oftest overvægtige og rygere.


Væskeansamling

Der kan opstå væskeansamlinger i operationsområdet. Dette kan vi evt. fjerne i ambulatoriet ved udtømning med en nål. Oftest forsvinder det dog af sig selv igen.