FORLØBET

Mulige bivirkninger og komplikationer ved en øjenlågsoperation

Selv om risikoen er meget lille, kan der opstå komplikationer ved en øjenlågsoperation. Se oversigt over mulige bivirkninger og komplikationer nedenfor.


Ar

Arrene placeres, så de følger de naturlige­ linjer omkring øjnene. De første 3 måneder­ er arrene lyserøde og dermed relativt synlige. Herefter­ bliver de blege og falder til sidst næsten­ i et med den omgivende hud.


Efterblødning

Et kraftigt blåt og hævet øje efter­ operationen er tegn på efterblødning.­ Dette plejer ikke at ødelægge det blivende resultat,­ men forlænger­ tiden indtil­ øjen­omgivelserne får et naturligt udseende.­ I meget sjældne tilfælde kan der opstå en efterblødning, som kræver et kirurgisk indgreb, evt. i fuld bedøvelse. Dette opstår dog altid i umiddelbar for­længelse af operationen,­ imens du stadig er på hospitalet.


Infektion

Ved al kirurgi kan der komme infektion, og selv om dette er sjældent (under 1%), kan det dog forekomme. Det kræver behandling med antibiotika.

Tegn på infektion er rødme, varme, hævelse, dunkende smerter, almen påvirkning og evt. feber. Hvis du ryger, er risikoen for infektion større.


Følsomhed for lys

Øjnene vil være følsomme for lys og det kan være rart at bruge solbriller. Synet kan være lettere sløret og der kan være problemer med at fokusere i op til en måned efter operationen.


Øjnene løber i vand eller klør

Du kan opleve øget tåreflåd eller tørhed i den første uge.

Du kan bruge neutrale øjendråber for at lindre på kløe og brændende ubehag.


Arvævsdannelse

Specielt ved operation på de nedre øjenlåg er der en risiko for øget arvævsdannelse, som kan medføre nedtrækning af øjenlåget, så­ledes at øjet ikke kan lukke helt. Ofte vil dette fortage sig i løbet af nogle uger, hvor du skal anvende en fugtende øjen­salve. Du bør være tålmodig. I enkelte tilfælde vil øjenlåget først falde på plads i løbet af 3 måneder.

I sjældne tilfælde kræves en ny operation,­ hvilket selvfølgelig er uden beregning.