FORLØBET

Mulige bivirkninger og komplikationer ved et Ponytail Lift

Selv om risikoen er meget lille, kan der opstå komplikationer ved et Ponytail Lift. Se oversigt over mulige bivirkninger og komplikationer nedenfor.

Der er heldigvis kun få problemer efter et endoskopisk pande- øjenbrynsløft sammenlignet med det traditionelle åbne løft.


Følenedsættelse

Der kan være følenedsættelse i hårbunden efter operationen, men følelsen bliver ofte normal igen med tiden. Hos enkelte er det dog permanent. Ved den endoskopiske teknik vil der kun være små områder omkring selve arret som er følelsesløst.

Der kan i enkelte tilfælde være prikkende og stikkende fornemmelser i panden, som vil gå over af sig selv i løbet af nogle uger.


Ar

Arrene efter operationen vil typisk være røde og hævede, men gemt i hårbunden. De vil med tiden blive smalle og lyse. Hos enkelte kan der være lidt hårtab i og omkring arrene.


Infektion

Ved al kirurgi kan der komme infektion, og selv om dette er sjældent (under 1%), kan det dog forekomme. Det kræver behandling med antibiotika.

Tegn på infektion er rødme, varme, hævelse, dunkende smerter, almen påvirkning og evt. feber.

Hvis du ryger eller er overvægtig, er risikoen for infektion større.


Blødning

Blødning efter operationen ses sjældent, men det kan opstå i det første døgn efter operationen og kan være så voldsom, at det kan kræve en operation i fuld bedøvelse for at stoppe blødningen.


Nervepåvirkning

Nerverne til hårbunden kan være påvirkede og give anledning til permanent nedsat følesans. Desuden er der en lille risiko for beskadigelse af nerven til øjenbryn og pande. Denne risiko er lavere ved et endoskopisk løft sammenlignet med det traditionelle løft. Det kan i værste fald betyde, at du ikke vil kunne løfte det ene øjenbryn.