FORLØBET

Mulige bivirkninger og komplikationer ved brystforstørrelse med eget fedt

Selv om risikoen er meget lille, kan der opstå komplikationer ved brystforstørrelse med eget fedt. Se oversigt over mulige bivirkninger og komplikationer nedenfor.


Asymmetri

Mange kvinder har fra naturens hånd asymmetriske bryster. Ved en bryst­forstørrende operation kan man i nogle tilfælde reducere denne asymmetri,­ mens asymmetrien i andre tilfælde forbliver uændret. Selv uden forudgående asymmetri er der en lille risiko for et uens resultat. Det er dog sjældent,­ at en sådan opstået asymmetri­ kræver korrektion.


Føleforstyrrelser

Der kan komme følelsesløshed i huden og de fedtsugede områder. Følesansen­ bliver sædvanligvis normal­ igen i løbet af de følgende 3 - 6 måneder.­ Der vil dog under­tiden være områder, som er meget lang tid om at genvinde en normal følesans, og i sjældne tilfælde bliver føleforstyrrelsen permanent.


Efterblødning

I sjældne tilfælde (under 1 %) kan der efter­ operationen­ opstå en blødning. Dette kan kræve en ny operation, hvor man sikrer sig, at blødningen stoppes. Efterblødning giver ofte misfarvning i ugerne­ efter, men det ødelægger­ ikke det endelige resultat. Alle omkostninger­ i denne forbindelse dækkes af os.


Infektion

Ved al kirurgi kan der opstå infektion, og selv om dette er sjældent i forbindelse med brystforstørrende kirurgi (under 1 %), kan det dog forekomme. Det kræver antibiotika behandling. Tegn på infektion er rødme, varme, hævelse, dunkende smerter, almen påvirkning og evt. feber. Hvis du ryger, er risikoen for infektion større.


Ujævnheder

Efter en fedtsugning kan der komme ujævnheder i huden. Disse forsvinder­ ofte i løbet af 6 - 9 måneder eller eventuelt senere.


Amning

Der burde ikke være noget i vejen for, at du kan amme efter en fedt­transplantation, men skulle du have mistet følesansen i brystvorterne, kan dette besværliggøre amning.