FORLØBET

Mulige bivirkninger og komplikationer ved svedbehandling med miraDry®

Selv om risikoen er meget lille, kan der opstå bivirkninger ved svedbehandling med miraDry®. Se oversigt over mulige bivirkninger og komplikationer nedenfor.


Mulige bivirkninger og komplikationer

Nedenfor er anført de mere almindelige bivirkninger, som er observeret i eller i nærheden af det behandlede område, og som kan vare mellem nogle få dage og nogle få uger (medmindre andet er angivet):

  • Hævelse i det behandlede område
  • Midlertidigt forandret følelse eller prikken i den behandlede hud og/eller overarm (kan vare i flere måneder )
  • Ubehag, ømhed eller smerter i armhulen ved berøring
  • Rødme på grund af udstyrets sugning
  • Blå mærker på steder for bedøvende indsprøjtning
  • Buler under den behandlede hud (kan vare i flere måneder)
  • Delvist hårtab i armhulen (kan være langvarigt)

Mindre almindelige rapporter om uønskede virkninger omfatter følgende:

  • Hævelse i det tilstødende arm- ellerbrystområde, som varer flere uger
  • Hyperpigmentering (mørkfarvning af huden) i behandlingsområdet