FORLØBET

Mulige bivirkninger og komplikationer ved en operation for kalkunhage eller dobbelthage

Selv om risikoen er meget lille, kan der opstå komplikationer ved en operation for kalkunhage eller dobbelthage. Se oversigt over mulige bivirkninger og komplikationer nedenfor.


Nedsat følesans

Du kan få nedsat følesans i huden i en kortere periode, men meget sjældent­ permanent. I sjældne tilfælde kan du få følelsesløshed i længere tid på halsen.­ Som regel bliver følelsen normal­ igen, men det sker ikke altid.


Ar

En operation for kalkunhage efterlader­ et ar på halsen. Arret anbringes, så det er mindst synligt.

Arret vil typisk være rødt og hævet, men dette fortager sig over en periode på 6 - 12 måneder. Arret vil med tiden blive smalt og lyst, men hos enkelte kan arret blive bredt og mørkt pigmenteret.

Hvis der er foretaget en fedt­sugning, vil der kun komme et par små ar ved indstiksstederne. Du vil ofte i flere måneder­ kunne føle lidt fortykket arvæv i dybden, hvor fedtet er blevet suget. Underhuden bliver dog blød igen.


Infektion

Ved al kirurgi kan der komme infektion, og selv om dette er sjældent (under 1%), kan det dog forekomme. Det kræver behandling med antibiotika.

Tegn på infektion er rødme, varme, hævelse, dunkende smerter, almen påvirkning og evt. feber.

Hvis du ryger eller er overvægtig, er risikoen­ for infektion større.

Blødning

Blodansamling er den hyppigste komplikation. Det kan kræve et lille indgreb i lokalbedøvelse for at fjerne ansamlingen. Blodansamlingen opstår oftest i det første døgn efter operationen.


Vævsdød

Vævsdød (nekrose) ses meget sjældent­. Rygere og personer med dårligt blod­omløb og diabetes eller personer, som er i behandling med prednison e.l., har særlig høj risiko for vævsdød.