FORLØBET

Mulige bivirkninger og komplikationer ved slapt maveskind

Selv om risikoen er meget lille, kan der opstå komplikationer ved en operation for slapt maveskind. Se oversigt over mulige bivirkninger og komplikationer nedenfor.


Ar

Arrene efter operationen vil typisk være røde og hævede, men dette fortager sig i løbet af 6 - 12 måneder. Arrene vil med tiden ofte blive smalle og lyse, men hos enkelte kan arrene blive brede og mørkt pigmenterede.


Føleforstyrrelser

Efter operationen er der ofte føleforstyrrelser i operationsområdet, oftest med nedsat følesans i området under navlen og over skambenet. Føleforstyrrelsen forsvinder ofte efter 3 - 6 måneder, men kan hos nogle blive permanente.


Efterblødning

I sjældne tilfælde (under 1%) kan der efter operationen opstå en blødning. Dette kan kræve en ny operation. Efterblødning giver ofte misfarvning i ugerne efter, men ødelægger ikke det blivende resultat. Alle omkostninger i denne forbindelse dækkes af os.

I andre tilfælde kan der komme en blod­ansamling i løbet af nogle dage. Den forsvinder igen af sig selv. I sjældne tilfælde kan vi dog vælge at suge den ud med en nål.


Infektion

Ved al kirurgi kan der opstå infektion, og selv om dette er sjældent i forbindelse med abdominalplastik operation (under 1%), kan det dog fore­komme Det kræver antibiotika behandling. Tegn på infektion er rødme, varme, hævelse, dunkende smerter, almen påvirkning og evt. feber.

Hvis du ryger eller er overvægtig, er risikoen for infektion større.

Der kan ofte være rødme og lidt infektion­ omkring navlen i efterforløbet. Dette kræver sjældent antibiotisk behandling.


Væskeansamling

Der kan opstå væskeansamlinger i operations­området. Det forsvinder af sig selv igen. I sjældne tilfælde kan vi vælge at suge det ud med en nål.


Små sår

Hvis maveskindet er meget stramt, kan man se varierende grader af små sår eller defekter ved den nederste sammen­syning. Disse heler ofte i løbet af nogle uger.


Vævsdød

Vævsdød efter operationen er sjældent,­ men det kan forekomme. Vævsdød betyder­, at huden mister sin blodforsyning og dør. Drejer det sig om overfladiske dele af huden, kan det ofte hele ved god sårpleje, men er der tale om dybere vævsskade, må det døde væv skæres bort. Vævsdød rammer oftest overvægtige, rygere og personer med udtalte strækmærker.